Kiedy w rodzinie rodzi się dziecko, to wszyscy się skupiają na tej nowej osobie. Wiadomo, że jest to naturalne, ale w ciągu dalszych lat nie powinno się okazywać dziecku, że jest najważniejsze. Co prawda łatwiej to pokazać, kiedy w rodzinie są jeszcze inne dzieci i wtedy naturalnie dziecko zdaje sobie sprawę, że nie jest jedyne i najważniejsze. Jednak gorzej wygląda sprawa, kiedy dziecko jest jedynakiem i na nim skupia się cała uwaga nie tylko rodziców ale i dziadków. Wszyscy chcą je rozpieszczać i pokazać, że dla nich jest najważniejsze. W takiej sytuacji należy zachować umiar i uczyć, ze nie jest najważniejsze. Należy zwracać uwagę, że należy szanować innych ludzi i uczyć szacunku oraz zachęcać do pomagania oraz dzielenia się swoimi rzeczami, ponieważ w innym przypadku możemy wychować sobka, który nie będzie szanował innych, ale również możliwe, że nie będzie szanował ani rodziców czy swoich dziadków mając życzeniowe podejście do życia. Uważając, że wszystko mu się należy, jest najlepsze i najmądrzejsze, a wszyscy inni są głupsi.