Rodzina pełni wiele ważnych funkcji, dzięki którym możliwy jest ich odpowiedni rozwój i możliwość zapewnienia swoim członkom odpowiednich warunków. Pierwszą z funkcji jest funkcja prokreacyjna. Dzięki niej, członkowie rodziny zaspokajają u siebie nawzajem emocjonalne potrzeby, jakie powinny istnieć w każdej rodzinie. Jak najbardziej jest to niezwykle ważny aspekt, aby każdy czuł się dobrze w rodzinnej społeczności i mógł wyrażać swoje emocje w jak najbardziej naturalny i bezproblemowy sposób. Ważne jest również funkcja ekonomiczna. Stworzenie odpowiedniej sytuacji materialnej sprawia, że możliwe jest znacznie ustabilizowanie swojej sytuacji życiowej. Można żyć spokojnie i bezpiecznie, bez strachu o jutro. Na pewno taka sytuacja jest dla każdego odpowiednio komfortowa. Nie ma takiej możliwości, aby mogło być inaczej. Każdy na pewno z takiego faktu będzie mógł być odpowiednio zadowolony i usatysfakcjonowany. Ważną funkcją rodziny jest również funkcja opiekuńczo – zabezpieczająca. Pozwala ona na zapewnienie członkom rodziny pomocy w sytuacji, gdy ma się do czynienia z chorobą czy też innymi problemami. Na pewno bardzo dobrze wyjdzie się na tym, jeśli będzie się spełniało te funkcje w obrębie swojej rodziny.