Rodzina zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i prawnego jest podstawową komórką społeczną. Zapewnia ona nie tylko ciągłość biologiczną, ale również wpływa na przekazywanie wzorców kulturowych, czy na wychowanie. Do funkcji rodziny zaliczmy również funkcję socjalizacyjną, która polega na przekazywaniu umiejętności dających możliwość normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Funkcje ekonomiczna, jaka zwana jest również materialna ma za zadanie zaspokajanie potrzeb materialnych poszczególnych członków rodziny. Do niezwykle istotnych z punktu widzenie całego społeczeństwa funkcji, może być zaliczona funkcja prokreacyjna. W rodzinach najczęściej dochodzi do pojawiania się potomstwa. Rodzina zajmuje się również zapewnieniem opieki i troski osobom niepełnoletnim, starszym, czy chorym. W rodzinach dochodzi, także do przekazywania wzorców kulturowych, co wynika z funkcji kulturalnej. Członkowie rodzin korzystają również z możliwości dziedziczenia, co pozwala zapewnić pozycję społeczną, a także miejsce w strukturze społecznej. Funkcja alokacyjne posiada zarówno pozytywne skutki, ale też negatywne. Rodzina zajmuje się również zapewnieniem wypoczynku i kontaktu z innymi przedstawicielami społeczności realizując funkcję rekreacyjną oraz towarzyską.