Bezrobocie sięga już w Polsce kilkunastu procent. Wskaźnik ten różni się w zależności od regionu kraju. W województwach, w których jest on najwyższy zauważa się większe zainteresowanie podjęciem pracy za granicą. Taka sytuacja generuje poważny problem polskich rodzin. Z jednej strony konieczne jest podjęcie pracy w celu zapewnienia swojej rodzinie środków finansowych niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Z drugiej jednak strony powstaje kolejny problem współczesnych rodzin, liczbę polskich rodzin. Zdarza się, że ojciec wyjeżdża do pracy do krajów Europy Zachodniej w momencie zwany potocznie eurosieroctwem. Dotyka on rodzin, w których co najmniej jedno z rodziców podjęło pracę w innym europejskim kraju. Obecnie ten problem dotyka coraz większą, gdy jego dzieci są bardzo małe i nie bierze w ogóle udziału w ich wychowaniu. Ograniczając się do finansowego zabezpieczania ich potrzeb, traci możliwość nawiązania kontaktu z własnymi dziećmi i budowania naturalnych więzi łączących dzieci z rodzicami. Czasem taka sytuacja może generować kolejne problemy, wśród których jednym z poważniejszych jest rozpad wielu rodzin. Mimo, iż celem wyjazdu za pracą było wzmocnienie kondycji rodziny, paradoksalnie jego skutkiem jest znaczne osłabienie więzi rodzinnych.