Młodzi ludzie przebywając w gronie swoich kolegów często szukają nowych autorytetów. Jest to zupełnie normalne, że w pewnym wieku przyjaźnie stają się najważniejsze i to właśnie opinie i doświadczenia znajomych mają decydujący wpływ na wybory młodego człowieka. Często nie docenia on starań rodziny, która przyglądając się z boku widzi, że działania podejmowane przez niego nie przyniosą oczekiwanych i dobrych skutków. Każdy ma jednak prawo do błędu i pomyłki. Takie sytuacje mają też dobrą stronę, ponieważ pokazują skutki podjętych decyzji i uczą jak należy się zachowywać by nie popełnić już tego samego błędu w przyszłości. I właśnie w tym momencie najbardziej liczy się wsparcie oraz zrozumienie rodziny. W sytuacjach trudnych więzi rodzinne powinny być najbardziej silne. Młody, niedoświadczony człowiek, poszukujący swego miejsca w życiu powinien mieć oparcie w bliskich, którzy nie będą go krytykować, wytykać porażki tylko będą służyć dobrą radą i zrozumieniem. Rodzinne więzi są najmocniejsze i najważniejsze, należy wiec szczególnie o nie dbać.